Bạn đang chuẩn bị làm bài thi sát hạch lái xe A1, A2 online. Đây là Đề thi lý thuyết số 4 trong 8 bộ đề thi bằng lái xe A1 2016 được xây dựng từ 150 câu hỏi thi lái xe A1365 câu hỏi sát hạch lái xe hạng A2. Thời gian làm bài 15 phút, điểm để vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe: 16/20 hạng A1 và 18/20 hạng A2. Chúc bạn làm bài tốt !
Nếu bạn cảm thấy hữu ích xin dành 1 phút nhận xét phần mềm này tại Google Plug hoặc like và đóng góp ý kiến ở bên dưới giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Chúc bạn vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe sắp đến !