450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe

450 câu hỏi thi sát hạch lái xe hiện nay đã có nhiều thay đổi mà trong khi trên mạng Internet có nhiều website chưa kịp cập nhập những thay đổi này cho nên khi học viên và những trang để luyện thi thì sẽ không chính xác và thiếu sót, hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết.

Bộ lý thuyết 450 câu hỏi thi lái xe ô tô 2020 được cập nhập mới nhất theo tài liệu của Bộ GTVT chính xác nhất hiện nay. Bộ lý thuyết 450 câu hỏi này sử dụng chung cho việc học và THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B1, B2, C, D, E, F, Fe.

Khi bạn thi lý thuyết sát hạch lái xe ô tô sẽ lấy ngẫu nhiên 30 câu hỏi trong 450 câu hỏi lý thuyết này trong đó bao gồm: 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông, 1 câu về nghiệp vụ vận tải, 1 câu về văn hóa & đạo đức người lái xe, 1 câu về kỷ thuật lái xe và cấu tạo sữa chữa xe ô tô cơ bản, 9 câu về biển báo giao thông, 9 câu về sa hình.

 

450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe ô tô Online

450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe A1, A2 Online được chúng tôi chia làm 10 phần tương ứng với 10 trang bên dưới, mỗi phần gồm 45 câu (45 x 10 = 450 câu hỏi), Bạn có thể sử dụng chức năng Menu truy cập nhanh ở bên dưới để thuận tiện di chuyển đến từng phần mình muốn luyện thi nhé !  Với hình thức ĐÁP ÁN ẩn (chỉ hiện ra khi bạn kích vào) giúp bạn dễ dàng ôn thi lý thuyết lái xe ô tô một cách nhanh chóng nhất.

Phần 1: từ câu 1 đến câu 45 trong 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe ô tô

Câu 1:
1

Đáp án đúng là:1,2
Câu 2:
câu 2

Đáp án đúng là:1,2
Câu 3:
câu 3

Đáp án đúng là:1
Câu 4:
câu 4

Đáp án đúng là:1
Câu 5:
câu 5

Đáp án đúng là:2
Câu 6:
câu 6

Đáp án đúng là:1
Câu 7:
câu 7

Đáp án đúng là:1
Câu 8:
câu 8

Đáp án đúng là:1
Câu 9:
câu 9

Đáp án đúng là:1,2
Câu 10:
câu 10

Đáp án đúng là:1
Câu 11:
câu 11

Đáp án đúng là:1
Câu 12:
câu 12

Đáp án đúng là:2
Câu 13:
câu 13

Đáp án đúng là:1
Câu 14:
câu 14

Đáp án đúng là:2
Câu 15:
câu 15

Đáp án đúng là:1
Câu 16:
câu 16

Đáp án đúng là:1,2
Câu 17:
câu 17

Đáp án đúng là:1,2
Câu 18:
câu 18

Đáp án đúng là:1,2
Câu 19:
câu 19

Đáp án đúng là:2,3
Câu 20:
câu 20

Đáp án đúng là:2
Câu 21:
câu 21

Đáp án đúng là:2
Câu 22:
câu 22

Đáp án đúng là:1,2
Câu 23:
câu 23

Đáp án đúng là:2
Câu 24:
câu 24

Đáp án đúng là:1,2
Câu 25:
câu 25

Đáp án đúng là:1
Câu 26:
câu 26

Đáp án đúng là:2
Câu 27:
câu 27

Đáp án đúng là:1
Câu 28:
câu 28

Đáp án đúng là:1
Câu 29:
câu 29

Đáp án đúng là:2
Câu 30:
câu 30

Đáp án đúng là:1
Câu 31:Những hành vi nào sau đây bị cấm ?
câu 31

Đáp án đúng là:1,2
Câu 32:
câu 32

Đáp án đúng là:1,2
Câu 33:
câu 33

Đáp án đúng là:1,2
Câu 34:
câu 34

Đáp án đúng là:1,2
Câu 35:
câu 35

Đáp án đúng là:3
Câu 36:
câu 36

Đáp án đúng là:1,2
Câu 37:
câu 37

Đáp án đúng là:2,3
Câu 38:
câu 38

Đáp án đúng là:3
Câu 39:
câu 39

Đáp án đúng là:1,2
Câu 40:
câu 40

Đáp án đúng là:1,3
Câu 41:
câu 41

Đáp án đúng là:2,3
Câu 42:
câu 42

Đáp án đúng là:2
Câu 43:
câu 43

Đáp án đúng là:1
Câu 44:
câu 44

Đáp án đúng là:1,2
Câu 45:
câu 45

Đáp án đúng là:3

Phần 2: từ câu 46 đến câu 90 trong bộ đềlý thuyết bằng lái xe

Câu 46:
câu 46

Đáp án đúng là:2,3
Câu 47:
câu 47

Đáp án đúng là:2
Câu 48:
câu 48

Đáp án đúng là:1,2
Câu 49:
câu 49

Đáp án đúng là:1
Câu 50:
câu 50

Đáp án đúng là:2
Câu 51:
câu 51

Đáp án đúng là:2
Câu 52:
câu 52

Đáp án đúng là:1
Câu 53:
câu 53

Đáp án đúng là:1,2
Câu 54:
câu 54

Đáp án đúng là:1
Câu 55:
câu 55

Đáp án đúng là:2
Câu 56:
câu 56

Đáp án đúng là:2
Câu 57:
câu 57

Đáp án đúng là:1
Câu 58:
câu 58

Đáp án đúng là:2
Câu 59:
câu 59

Đáp án đúng là:2
Câu 60:
câu 60

Đáp án đúng là:2
Câu 61:
câu 61

Đáp án đúng là:1,3
Câu 62:
câu 62

Đáp án đúng là:2
Câu 63:
câu 63

Đáp án đúng là:1,2
Câu 64:
câu 64

Đáp án đúng là:2
Câu 65:
câu 65

Đáp án đúng là:1,2
Câu 66:
câu 66

Đáp án đúng là:1
Câu 67:
câu 67

Đáp án đúng là:1
Câu 68:
câu 68

Đáp án đúng là:2,3
Câu 69:
câu 69

Đáp án đúng là:3
Câu 70:
câu 70

Đáp án đúng là:1,2
Câu 71:
câu 71

Đáp án đúng là:2
Câu 72:
câu 72

Đáp án đúng là:3
Câu 73:
câu 73

Đáp án đúng là:3
Câu 74:
câu 74

Đáp án đúng là:1
Câu 75:
câu 75

Đáp án đúng là:1,2
Câu 76:
câu 76

Đáp án đúng là:2
Câu 77:
câu 77

Đáp án đúng là:2
Câu 78:
câu 78

Đáp án đúng là:1,2
Câu 79:
câu 79

Đáp án đúng là:2
Câu 80:
câu 80

Đáp án đúng là:3
Câu 81:
câu 81

Đáp án đúng là:3
Câu 82:
câu 82

Đáp án đúng là:1,2
Câu 83:
câu 83

Đáp án đúng là:3
Câu 84:
câu 84

Đáp án đúng là:3
Câu 85:
câu 85

Đáp án đúng là:1
Câu 86:
câu 86

Đáp án đúng là:3
Câu 87:
câu 87

Đáp án đúng là:1
Câu 88:
câu 88

Đáp án đúng là:1,3
Câu 89:
câu 89

Đáp án đúng là:1
Câu 90:
câu 90

Đáp án đúng là:2

Phần 3: từ câu 91 – 135 của 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe B1, B2

Câu 91:
câu 91

Đáp án đúng là:3
Câu 92:
câu 92

Đáp án đúng là:1
Câu 93:
câu 93

Đáp án đúng là:1
Câu 94:
câu 94

Đáp án đúng là:3
Câu 95:
câu 99

Đáp án đúng là:1
Câu 96:
câu 96

Đáp án đúng là:1,2
Câu 97:
câu 97

Đáp án đúng là:1
Câu 98:
câu 98

Đáp án đúng là:1,2
Câu 99:
câu 99

Đáp án đúng là:1,2
Câu 100:
câu 100

Đáp án đúng là:1
Câu 101:
câu 101

Đáp án đúng là:2
Câu 102:
câu 102

Đáp án đúng là:1,2
Câu 103:
câu 103

Đáp án đúng là:1,2
Câu 104:
câu 104

Đáp án đúng là:1,2
Câu 105:
câu 105

Đáp án đúng là:3
Câu 106:
câu 106

Đáp án đúng là:1,2
Câu 107:
câu 107

Đáp án đúng là:2
Câu 108:
câu 108

Đáp án đúng là:3
Câu 109:
câu 109

Đáp án đúng là:1,2
Câu 110:
câu 110

Đáp án đúng là:2
Câu 111:
câu 111

Đáp án đúng là:2
Câu 112:
câu 112

Đáp án đúng là:2
Câu 113:
câu 113

Đáp án đúng là:3,2
Câu 114:
câu 114

Đáp án đúng là:3
Câu 115:
câu 115

Đáp án đúng là:1
Câu 116:
câu 116

Đáp án đúng là:2
Câu 117:
câu 117

Đáp án đúng là:2
Câu 118:
câu 118

Đáp án đúng là:3
Câu 119:
câu 119

Đáp án đúng là:2
Câu 120:
câu 120

Đáp án đúng là:1
Câu 121:
câu 121

Đáp án đúng là:2
Câu 122:
câu 122

Đáp án đúng là:1,3
Câu 123:
câu 123

Đáp án đúng là:2
Câu 124:
câu 124

Đáp án đúng là:2
Câu 125:
câu 125

Đáp án đúng là:3
Câu 126:
câu 126

Đáp án đúng là:1
Câu 127:
câu 127

Đáp án đúng là:1
Câu 128:
câu 128

Đáp án đúng là:2
Câu 129:
câu 129

Đáp án đúng là:1
Câu 130:
câu 130

Đáp án đúng là:1,2
Câu 131:
câu 131

Đáp án đúng là:2
Câu 132:
câu 132

Đáp án đúng là:4
Câu 133:
câu 133

Đáp án đúng là:3
Câu 134:
câu 134

Đáp án đúng là:1
Câu 135:
câu 135

Đáp án đúng là:3

Phần 4: từ câu 136 – 180 của bộ lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe

Câu 136:
136

Đáp án đúng là:3
Câu 137:
137

Đáp án đúng là:4
Câu 138:
138

Đáp án đúng là:2
Câu 139:
139

Đáp án đúng là:1
Câu 140:
140

Đáp án đúng là:1
Câu 141:
141

Đáp án đúng là:2
Câu 142:
142

Đáp án đúng là:3
Câu 143:
143

Đáp án đúng là:4
Câu 144:
144

Đáp án đúng là:1
Câu 145:
145

Đáp án đúng là:2
Câu 146:
146

Đáp án đúng là:1
Câu 147:
147

Đáp án đúng là:2
Câu 148:
148

Đáp án đúng là:2
Câu 149:
149

Đáp án đúng là:2
Câu 150:
150

Đáp án đúng là:2
Câu 151:
151

Đáp án đúng là:2
Câu 152:
152

Đáp án đúng là:1,2
Câu 153:
153

Đáp án đúng là:2
Câu 154:
154

Đáp án đúng là:1,2
Câu 155:
155

Đáp án đúng là:1,3
Câu 156:
156

Đáp án đúng là:2,3
Câu 157:
157

Đáp án đúng là:1
Câu 158:
158

Đáp án đúng là:1,3
Câu 159:
159

Đáp án đúng là:2,3
Câu 160:
160

Đáp án đúng là:1,3
Câu 161:
161

Đáp án đúng là:1,2
Câu 162:
162

Đáp án đúng là:1
Câu 163:
163

Đáp án đúng là:1,2
Câu 164:
164

Đáp án đúng là:1,2
Câu 165:
165

Đáp án đúng là:1,2
Câu 166:
166

Đáp án đúng là:3
Câu 167:
167

Đáp án đúng là:1,3
Câu 168:
168

Đáp án đúng là:1
Câu 169:
169

Đáp án đúng là:1,2
Câu 170:
170

Đáp án đúng là:1,2
Câu 171:
171

Đáp án đúng là:2
Câu 172:
172

Đáp án đúng là:1
Câu 173:
173

Đáp án đúng là:1
Câu 174:
174

Đáp án đúng là:3
Câu 175:
175

Đáp án đúng là:2
Câu 176:
176

Đáp án đúng là:1,2
Câu 177:
177

Đáp án đúng là:1,2
Câu 178:
178

Đáp án đúng là:1,2
Câu 179:
179

Đáp án đúng là:1,2
Câu 180:
180

Đáp án đúng là:1,2

Phần 5: từ câu 181 – 225 của 450 câu hỏi thai bằng lái xe B1,B2

Câu 181:
181

Đáp án đúng là:1,2
Câu 182:
182

Đáp án đúng là:1,2
Câu 183:
188

Đáp án đúng là:1,2
Câu 184:
184

Đáp án đúng là:1,2
Câu 185:
185

Đáp án đúng là:1,2
Câu 186:
186

Đáp án đúng là:1,2
Câu 187:
187

Đáp án đúng là:2
Câu 188:
188

Đáp án đúng là:2
Câu 189:
189

Đáp án đúng là:1
Câu 190:
190

Đáp án đúng là:2,3
Câu 191:
191

Đáp án đúng là:1,2
Câu 192:
192

Đáp án đúng là:1,2
Câu 193:
193

Đáp án đúng là:2,3
Câu 194:
1194

Đáp án đúng là:1,3
Câu 195:
1195

Đáp án đúng là:1,4
Câu 196:
1196

Đáp án đúng là:2,3
Câu 197:
1197

Đáp án đúng là:1,2
Câu 198:
1198

Đáp án đúng là:1,2
Câu 199:
1199

Đáp án đúng là:1,3
Câu 200:
200

Đáp án đúng là:1,2
Câu 201:
201

Đáp án đúng là:1
Câu 202:
202

Đáp án đúng là:2
Câu 203:
203

Đáp án đúng là:2
Câu 204:
204

Đáp án đúng là:1
Câu 205:
205

Đáp án đúng là:1,2
Câu 206:
206

Đáp án đúng là:2
Câu 207:
207

Đáp án đúng là:2
Câu 208:
208

Đáp án đúng là:1
Câu 209:
209

Đáp án đúng là:1
Câu 210:
210

Đáp án đúng là:2
Câu 211:
211

Đáp án đúng là:1
Câu 212:
212

Đáp án đúng là:3
Câu 213:
213

Đáp án đúng là:1,2
Câu 214:
214

Đáp án đúng là:1,3
Câu 215:
215

Đáp án đúng là:1
Câu 216:
216

Đáp án đúng là:2
Câu 217:
217

Đáp án đúng là:2
Câu 218:
218

Đáp án đúng là:3
Câu 219:
219

Đáp án đúng là:1
Câu 220:
220

Đáp án đúng là:2
Câu 221:
221

Đáp án đúng là:1,2
Câu 222:
222

Đáp án đúng là:4
Câu 223:
223

Đáp án đúng là:1,2
Câu 224:
224

Đáp án đúng là:3
Câu 225:
225

Đáp án đúng là:4

Học lý thuyết 450 câu hỏi thi sát hạch sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết MẸO học & nhớ các điểm sau ->

Phần 6: từ câu 226-270 của bộ lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe

Câu 226:
226

Đáp án đúng là:1
Câu 227:
227

Đáp án đúng là:1
Câu 228:
228

Đáp án đúng là:2
Câu 229:
229

Đáp án đúng là:1
Câu 230:
230

Đáp án đúng là:1
Câu 231:
231

Đáp án đúng là:2
Câu 232:
232

Đáp án đúng là:1
Câu 233:
233

Đáp án đúng là:3,4
Câu 234:
234

Đáp án đúng là:1
Câu 235:
235

Đáp án đúng là:1,2
Câu 236:
236

Đáp án đúng là:1,2
Câu 237:
237

Đáp án đúng là:2
Câu 238:
238

Đáp án đúng là:1,2
Câu 239:
239

Đáp án đúng là:1
Câu 240:
240

Đáp án đúng là:1,2
Câu 241:
241

Đáp án đúng là:1
Câu 242:
242

Đáp án đúng là:1,2
Câu 243:
243

Đáp án đúng là:1
Câu 244:
244

Đáp án đúng là:1,2
Câu 245:
245

Đáp án đúng là:1
Câu 246:
246

Đáp án đúng là:2
Câu 247:
247

Đáp án đúng là:1
Câu 248:
248

Đáp án đúng là:3
Câu 249:
249

Đáp án đúng là:2
Câu 250:
250

Đáp án đúng là:1
Câu 251:
251

Đáp án đúng là:1
Câu 252:
252

Đáp án đúng là:2
Câu 253:
253

Đáp án đúng là:3
Câu 254:
254

Đáp án đúng là:3
Câu 255:
255

Đáp án đúng là:1
Câu 256:
256

Đáp án đúng là:3
Câu 257:
257

Đáp án đúng là:1
Câu 258:
258

Đáp án đúng là:3
Câu 259:
259

Đáp án đúng là:1
Câu 260:
260

Đáp án đúng là:4
Câu 261:
261

Đáp án đúng là:1
Câu 262:
262

Đáp án đúng là:2
Câu 263:
263

Đáp án đúng là:1
Câu 264:
264

Đáp án đúng là:3
Câu 265:
265

Đáp án đúng là:1
Câu 266:
266

Đáp án đúng là:2
Câu 267:
267

Đáp án đúng là:2
Câu 268:
268

Đáp án đúng là:1
Câu 269:
269

Đáp án đúng là:2
Câu 270:
270

Đáp án đúng là:1

Phần 7: từ câu 271-315 của 450 câu hỏi sát hạch lái xe ô tô

Câu 271:
271

Đáp án đúng là:2
Câu 272:
272

Đáp án đúng là:4
Câu 273:
273

Đáp án đúng là:2
Câu 274:
274

Đáp án đúng là:2
Câu 275:
275

Đáp án đúng là:1
Câu 276:
276

Đáp án đúng là:2
Câu 277:
277

Đáp án đúng là:1
Câu 278:
278

Đáp án đúng là:2
Câu 279:
279

Đáp án đúng là:3
Câu 280:
280

Đáp án đúng là:2
Câu 281:
281

Đáp án đúng là:1
Câu 282:
282

Đáp án đúng là:3
Câu 283:
283

Đáp án đúng là:2
Câu 284:
284

Đáp án đúng là:2
Câu 285:
285

Đáp án đúng là:1
Câu 286:
286

Đáp án đúng là:4
Câu 287:
287

Đáp án đúng là:1
Câu 288:
288

Đáp án đúng là:4
Câu 289:
289

Đáp án đúng là:1,2
Câu 290:
290

Đáp án đúng là:1
Câu 291:
291

Đáp án đúng là:2
Câu 292:
292

Đáp án đúng là:3
Câu 293:
293

Đáp án đúng là:2
Câu 294:
294

Đáp án đúng là:2
Câu 295:
295

Đáp án đúng là:2
Câu 296:
296

Đáp án đúng là:1
Câu 297:
297

Đáp án đúng là:2
Câu 298:
298

Đáp án đúng là:2
Câu 299:
299

Đáp án đúng là:1,2
Câu 300:
300

Đáp án đúng là:1
Câu 301:
301

Đáp án đúng là:3
Câu 302:
302

Đáp án đúng là:1
Câu 303:
303

Đáp án đúng là:2
Câu 304:
304

Đáp án đúng là:1
Câu 305:
305

Đáp án đúng là:3
Câu 306:
306

Đáp án đúng là:2
Câu 307:
307

Đáp án đúng là:1
Câu 308:
308

Đáp án đúng là:1
Câu 309:
309

Đáp án đúng là:1
Câu 310:
310

Đáp án đúng là:3
Câu 311:
311

Đáp án đúng là:1
Câu 312:
312

Đáp án đúng là:3
Câu 313:
313

Đáp án đúng là:3
Câu 314:
314

Đáp án đúng là:3
Câu 315:
315

Đáp án đúng là:2

Phần 8: từ câu 316-360 của 450 câu hỏi thi lái xe hạng B1, B2

Câu 316:
316

Đáp án đúng là:1
Câu 317:
317

Đáp án đúng là:2
Câu 318:
318

Đáp án đúng là:1
Câu 319:
319

Đáp án đúng là:2
Câu 320:
320

Đáp án đúng là:1,2
Câu 321:
321

Đáp án đúng là:1
Câu 322:
322

Đáp án đúng là:1
Câu 323:
323

Đáp án đúng là:4
Câu 324:
324

Đáp án đúng là:2
Câu 325:
325

Đáp án đúng là:1
Câu 326:
326

Đáp án đúng là:2
Câu 327:
327

Đáp án đúng là:2
Câu 328:
328

Đáp án đúng là:2
Câu 329:
329

Đáp án đúng là:2
Câu 330:
330

Đáp án đúng là:1
Câu 331:
331

Đáp án đúng là:1
Câu 332:
332

Đáp án đúng là:1
Câu 333:
333

Đáp án đúng là:2
Câu 334:
334

Đáp án đúng là:1
Câu 335:
335

Đáp án đúng là:2
Câu 336:
336

Đáp án đúng là:1,2
Câu 337:
337

Đáp án đúng là:1
Câu 338:
338

Đáp án đúng là:2
Câu 339:
339

Đáp án đúng là:3
Câu 340:
340

Đáp án đúng là:3
Câu 341:
341

Đáp án đúng là:2
Câu 342:
342

Đáp án đúng là:1
Câu 343:
343

Đáp án đúng là:2
Câu 344:
344

Đáp án đúng là:2
Câu 345:
345

Đáp án đúng là:3
Câu 346:
346

Đáp án đúng là:2
Câu 347:
347

Đáp án đúng là:2
Câu 348:
348

Đáp án đúng là:3
Câu 349:
349

Đáp án đúng là:1
Câu 350:
350

Đáp án đúng là:3
Câu 351:
351

Đáp án đúng là:3
Câu 352:
352

Đáp án đúng là:1
Câu 353:
353

Đáp án đúng là:3
Câu 354:
354

Đáp án đúng là:2
Câu 355:
355

Đáp án đúng là:3
Câu 356:
356

Đáp án đúng là:2
Câu 357:
357

Đáp án đúng là:1
Câu 358:
358

Đáp án đúng là:4
Câu 359:
359

Đáp án đúng là:3
Câu 360:
360

Đáp án đúng là:1

Chúng tôi đã xây dựng thành công 15 bộ đề thi trắc nghiệm bằng lái xe ô tô giống như thi thật

Phần 9: từ câu 361-405 của 450 câu lý thuyết luyện thi bằng lái xe

Câu 361:
361

Đáp án đúng là:2
Câu 362:
362

Đáp án đúng là:1
Câu 363:
363

Đáp án đúng là:2
Câu 364:
364

Đáp án đúng là:2
Câu 365:
365

Đáp án đúng là:1
Câu 366:
366

Đáp án đúng là:1
Câu 367:
367

Đáp án đúng là:2
Câu 368:
368

Đáp án đúng là:1
Câu 369:
369

Đáp án đúng là:3
Câu 370:
370

Đáp án đúng là:2
Câu 371:
371

Đáp án đúng là:2
Câu 372:
372

Đáp án đúng là:1
Câu 373:
373

Đáp án đúng là:3
Câu 374:
374

Đáp án đúng là:1
Câu 375:
375

Đáp án đúng là:2
Câu 376:
376

Đáp án đúng là:1
Câu 377:
377

Đáp án đúng là:1
Câu 378:
378

Đáp án đúng là:3
Câu 379:
379

Đáp án đúng là:2
Câu 380:
380

Đáp án đúng là:2
Câu 381:
381

Đáp án đúng là:4
Câu 382:
382

Đáp án đúng là:2,3
Câu 383:
383

Đáp án đúng là:1
Câu 384:
384

Đáp án đúng là:2
Câu 385:
385

Đáp án đúng là:1
Câu 386:
386

Đáp án đúng là:2
Câu 387:
387

Đáp án đúng là:1
Câu 388:
388

Đáp án đúng là:2
Câu 389:
389

Đáp án đúng là:4
Câu 390:
390

Đáp án đúng là:1
Câu 391:
391

Đáp án đúng là:2
Câu 392:
392

Đáp án đúng là:3
Câu 393:
393

Đáp án đúng là:2
Câu 394:
394

Đáp án đúng là:1
Câu 395:
395

Đáp án đúng là:2
Câu 396:
396

Đáp án đúng là:3
Câu 397:
397

Đáp án đúng là:3
Câu 398:
398

Đáp án đúng là:3
Câu 399:
399

Đáp án đúng là:1
Câu 400:
400

Đáp án đúng là:3
Câu 401:
401

Đáp án đúng là:2
Câu 402:
402

Đáp án đúng là:3
Câu 403:
403

Đáp án đúng là:1
Câu 404:
404

Đáp án đúng là:3
Câu 405:
405

Đáp án đúng là:1

Phần 10: từ câu 406-450 trong bộ đề lý thuyết luyện thi lái xe

Câu 406:
406

Đáp án đúng là:3
Câu 407:
407

Đáp án đúng là:2
Câu 408:
408

Đáp án đúng là:3
Câu 409:
409

Đáp án đúng là:2
Câu 410:
410

Đáp án đúng là:1
Câu 411:
411

Đáp án đúng là:2
Câu 412:
412

Đáp án đúng là:1
Câu 413:
413

Đáp án đúng là:1
Câu 414:
414

Đáp án đúng là:2
Câu 415:
415

Đáp án đúng là:2
Câu 416:
416

Đáp án đúng là:3
Câu 417:
417

Đáp án đúng là:3
Câu 418:
418

Đáp án đúng là:2
Câu 419:
419

Đáp án đúng là:3
Câu 420:
420

Đáp án đúng là:3
Câu 421:
421

Đáp án đúng là:2
Câu 422:
422

Đáp án đúng là:3
Câu 423:
423

Đáp án đúng là:2
Câu 424:
424

Đáp án đúng là:2
Câu 425:
425

Đáp án đúng là:2
Câu 426:
426

Đáp án đúng là:3
Câu 427:
427

Đáp án đúng là:4
Câu 428:
428

Đáp án đúng là:1,2
Câu 429:
429

Đáp án đúng là:2
Câu 430:
430

Đáp án đúng là:3
Câu 431:
431

Đáp án đúng là:2
Câu 432:
432

Đáp án đúng là:1
Câu 433:
433

Đáp án đúng là:2
Câu 434:
434

Đáp án đúng là:2
Câu 435:
435

Đáp án đúng là:3
Câu 436:
436

Đáp án đúng là:3
Câu 437:
437

Đáp án đúng là:2
Câu 438:
438

Đáp án đúng là:1
Câu 439:
439

Đáp án đúng là:1,3
Câu 440:
440

Đáp án đúng là:3,4
Câu 441:
Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này ?
441

Đáp án đúng là:2
Câu 442:
Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này ?
442

Đáp án đúng là:3
Câu 443:
Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này ?
443

Đáp án đúng là:3
Câu 444:
Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?
444

Đáp án đúng là:2
Câu 445:
Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ?
445

Đáp án đúng là:2
Câu 446:
Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức ?
446

Đáp án đúng là:2
Câu 447:
Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này ?
447

Đáp án đúng là:1,2
Câu 448:
Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ ?
448

Đáp án đúng là:3
Câu 449:
Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này ?
449

Đáp án đúng là:1
Câu 450:
Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này ?
450

Đáp án đúng là:2

THI THỬ SÁT HẠCH LÁI XE ONLINE – GIỐNG 100% NHƯ THI THẬT

15 bo de thi sat hach bang lai xe

Sau khi chúng tôi xây dựng thành công 8 bộ đề thi sát hạch bằng lái xe máy Online, được nhận xét rất tốt: hình thức thi trực quan, dễ làm… Giống như thi thật tại các trung tâm sát hạch bằng lái xe. Vì thế chúng tôi tiếp tục xây dựng thêm -> 15 bộ đề thi sát hạch bằng lái xe ô tô.

Vào thi Thử nhé

NHẬN XÉT / GÓP Ý XÂY DỰNG PHẦM MỀM NGÀY MỘT TỐT HƠN !

Phần mềm luyện thi sát hạch bằng lái xe ô tô được công ty Nhất Phong Travel hoạt động trên lĩnh vực cho thuê xe ô tô tại Đà Nẵng đầu tư & xây dựng với mục đích phi lợi nhuận, nhầm tạo một địa chỉ tin cậy cho những ai có nhu cầu luyện thi lý thuyết để vượt qua kỳ thi sát hạch bằng lái xe ô tô B1, B2 một cách dễ dàng và tiện lợi nhất.Thue xe Đà Nẵng-Banner

Với mong muốn tạo ra một sản phẩm hoàn hảo nhất thì không thể thiếu sự đóng góp ý kiến / nhận xét của người sử dụng. Nó cũng là động lực giúp chúng tôi tiếp tục phát huy và hoàn thiện phần mềm luyện thi sát hạch lái xe online phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn.

Mọi người có thể dành một chút thời gian quý báo của mình (chưa đến một phút ) nêu cảm nhận hoặc góp ý bằng một trong 2 hình thức dưới đây:

 1. Nêu cảm nhận của mình về phần mềm  tại địa chỉ doanh nghiệp chúng tôi tại đây-> Google Map.
 2. Đóng góp ý kiến giúp cải thiện phần mềm trong ô Comment bên dưới !

Chúng tôi chân thành cảm ơn !

ThueXeDaNang-Logo

86 thoughts on “450 CÂU HỎI THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B2, B1, C, D, E, F MỚI NHẤT

 1. chuthidu says:

  rất hay và hữu ích. nếu được thì với môtj số trường hợp khó có thể lí giải thêm lí do để người đọc hiểu luật tốt hơn. Cám ơn nhiều

 2. says:

  Chào anh chị!
  Căn cứ khoản 4 Điều 26 Luật giao thông đường bộ năm 2008 về giao thông trên đường cao tốc:
  “4. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc“.
  Tuy nhiên câu 91 là đáp án 3. em phân vân đáp án 1 không ghi đang phục vụ quản lý, bảo trì sao không chọn ạ???
  Em tìm hiểu có phần mềm thì chọn đáp án 1,3 em nghĩ chính xác hơn, vì ĐA 1 không ghi đang làm nhiệm vụ nên không vào đường cao tốc.

 3. nguyễn Mạnh says:

  phần mềm rất hữu ích, tiếc là chưa có mục nhấn chọn vào phương án đúng như trong bài thi, mong admin sớm hoàn thiện

  • nhatphongvn says:

   Ý bạn là sao mình không hiểu, đáp án đúng sai là do bạn chọn, nếu bạn chọn đáp án đúng thì phần mềm sẽ chấm điểm bạn câu đó đúng, còn sai thì ngược lại nhé

 4. Ngọ Lưc says:

  phần mền hay, nhưng nếu công ty có thể làm phần luyện thi theo kiểu mỗi bộ đề là 30 câu, tự làm và chấm điểm thì tốt.

 5. Lê Hải Đông says:

  rất hay và hữu ích cho những ai đang chuẩn bị luyện thi lý thuyết 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe. Cảm ơn công ty đã xây dựng phần mềm này. Chúc công ty làm ăn phát đạt

 6. Lee woon says:

  Bên TT Cửu Long giới thiệu mình trang này luyện thi 450 câu hỏi luật giao thông mới nhất tại đây, Quả thật rất dễ luyện thi và bổ ích. Cảm ơn Cty

 7. Lê Phi says:

  Đạt 30/30. Chỉ cần luyện 450 câu hỏi lý thuyết lái xe ở đây là đủ. Dễ học, dễ nhớ. Cảm ơn cty

 8. Le Thi Hai Yen says:

  Qua kiểm tra vài website thì đúng là chưa cập nhập bộ câu hỏi mới. Chỉ có trang này là update kịp thời 450 câu hỏi thi sát hạch 2016. Cảm ơn công ty

 9. Lê Văn Thịnh says:

  Đạt 30/30 câu trong kỳ thi lý thuyết lái xe vừa qua. Mình chỉ ôn luyện 450 câu hỏi thi lái xe ở đây là đủ. Càm ơn Công ty đã xây dựng phần mềm quá hay cho cộng đồng

 10. Lê Gia Bảo says:

  Vừa mới thi lý thuyết xong, đạt 30/30 câu. Chỉ cần luyện thi 450 câu hỏi tại đây là đủ

 11. Trần Hữu Đạt says:

  Cảm on thầy Tuấn đã chỉ em trang này, vào đây luyện 450 câu hỏi lý thuyết lái xe cực kỳ đơn giản và hiệu quả.

 12. Day Lai Xe TW3 says:

  Đơn vị này không phải là trung tâm dạy lái xe mà xây dựng phần mềm 450 câu hỏi thi lái xe này khá hay. Qua kiểm tra sơ bộ thì các câu hỏi này được cập nhập mới nhất rồi. Mọi người có thể yên tâm sử dụng. Chúng tôi sẽ giới thiệu học viên vào đây ôn thi lý thuyết lái xe cho an tâm

 13. TT SHLX Da Nang says:

  Đúng là địa chỉ tin cậy cho học viên ôn luyện thi lái xe tại đây, Thầy đã kiểm tra các câu hỏi đã được cập nhập theo 450 câu hỏi mới nhất của bộ GTVT

 14. TT Sát hạch Lx Cửu Long says:

  Phần mềm này thật hay, mình sẽ giới thiệu học viên vào đây để luyện thi

 15. Sở GTVT says:

  phan mem luyen thi 450 cau hoi nay rat hay va huu ich cho cong dong. De nghi cac trung tam sat hach lay day lam mau chuan de gioi thieu hoc vien on luyen ly thuyet lai xe

 16. Nguyễn thành đạt says:

  Rất hay và rất hữu ích, nếu có dịp vào Đà Nẵng tôi sẽ ủng hộ dịch vụ thuê xe tại đơn vị

 17. Trung Tam Sat Hach says:

  Thật thiết thực và hữu ích cho cộng đồng. Cảm ơn công ty và chúc công ty ngày càng phát đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *