150 câu hỏi thi bằng lái xe máy

Để hỗ trợ các bạn dễ dàng vượt qua lý thuyết kỳ thi sát hạch lái xe A1. Công ty Nhất Phong-Travel chuyên cho Thuê Xe Đà Nẵng sau khi đã xây dựng thành công 450 câu hỏi thi lái xe ô tô và được mọi người đánh giá khá tốt thì chúng tôi tiếp tục xây dựng phần mềm trắc nghiệm 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 mới nhất của bộ giao thông vận tải cho những bạn đang có nhu cầu học và thi bằng lái xe máy trên toàn quốc.

Ưu điểm của phần mềm 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy này là bạn không cần phải Download về cài đặt trên máy tính mà bạn có thể sử dụng mọi thiết bị: PC, Laptop, Iphone, Smart Phone…là bạn có thể dễ dàng luyện thi lý thuyết lái xe máy ở mọi lúc mọi nơi vào thời gian rãnh của mình như lúc uống cafe hay trên giường trước khi ngủ.

150 câu lý thuyết lái xe máy A1 này được chúng tôi chia làm 3 phần tương ứng với 3 trang bên dưới bạn hãy cố gắng luyện thi vài lần để đảm bảo mình đã hiểu câu hỏi và các đáp án nhé. Sau khi bạn đã luyện thi thành thục 150 câu hỏi thi lái xe này rồi thì bạn có thể tự tin chuyển sang trang thi trắc nghiệm lái xe a1 trực tuyến với 8 bộ đề giống như khi bạn dự thi sát hạch lái xe máy A1 vào thời gian sắp đến rồi nhé. Chúc bạn đạt điểm tối đa trong kỳ thi lý thuyết lái xe máy A1.

150 CÂU HỎI THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

Phần I: Từ câu 1 đến câu 50 trong 150 câu hỏi thi bằng lái xe A1

Câu 1:
câu 1

Đáp án đúng là:1,2
Câu 2:
câu 1

Đáp án đúng là:1
Câu 3:
câu 3

Đáp án đúng là:1
Câu 4:
câu 4

Đáp án đúng là:2
Câu 5:
câu 5

Đáp án đúng là:1
Câu 6:
câu 6

Đáp án đúng là:1
Câu 7:
câu 7

Đáp án đúng là:1,2
Câu 8:
câu 8

Đáp án đúng là:2
Câu 9:
câu 9

Đáp án đúng là:1
Câu 10:
câu 10

Đáp án đúng là:2
Câu 11:
câu 11

Đáp án đúng là:1,2
Câu 12:
câu 12

Đáp án đúng là:1,2
Câu 13:
câu 13

Đáp án đúng là:2,3
Câu 14:
câu 14

Đáp án đúng là:1,2
Câu 15:
câu 15

Đáp án đúng là:1,2
Câu 16:
câu 16

Đáp án đúng là:1
Câu 17:
câu 17

Đáp án đúng là:2
Câu 18:
câu 18

Đáp án đúng là:1
Câu 19:
câu 19

Đáp án đúng là:1
Câu 20:
câu 20

Đáp án đúng là:2
Câu 21:
câu 21

Đáp án đúng là:1
Câu 22:
câu 22

Đáp án đúng là:1,2
Câu 23:
câu 23

Đáp án đúng là:1,2
Câu 24:
câu 24

Đáp án đúng là:3
Câu 25:
câu 25

Đáp án đúng là:1,2
Câu 26:
câu 26

Đáp án đúng là:3
Câu 27:
câu 27

Đáp án đúng là:1,2
Câu 28:
câu 28

Đáp án đúng là:3
Câu 29:
câu 29

Đáp án đúng là:2,3
Câu 30:
câu 30

Đáp án đúng là:2
Câu 31:
câu 31

Đáp án đúng là:1,2
Câu 32:
câu 32

Đáp án đúng là:2
Câu 33:
câu 33

Đáp án đúng là:1
Câu 34:
câu 34

Đáp án đúng là:1,2
Câu 35:
câu 35

Đáp án đúng là:1
Câu 36:
câu 36

Đáp án đúng là:2
Câu 37:
câu 37

Đáp án đúng là:2
Câu 38:
câu 38

Đáp án đúng là:1
Câu 39:
câu 39

Đáp án đúng là:2
Câu 40:
câu 40

Đáp án đúng là:2
Câu 41:
câu 41

Đáp án đúng là:2
Câu 42:
câu 42

Đáp án đúng là:1,3
Câu 43:
câu 43

Đáp án đúng là:1,2
Câu 44:
câu 44

Đáp án đúng là:1
Câu 45:
câu 45

Đáp án đúng là:2,3
Câu 46:
câu 46

Đáp án đúng là:1,2
Câu 47:
câu 47

Đáp án đúng là:2
Câu 48:
câu 48

Đáp án đúng là:3
Câu 49:
câu 49

Đáp án đúng là:3
Câu 50:
câu 50

Đáp án đúng là:3

Phần II: Từ câu 51 đến câu 100 trong 150 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe

Câu 51:
câu 51

Đáp án đúng là:1
Câu 52:
câu 52

Đáp án đúng là:3
Câu 53:
câu 53

Đáp án đúng là:1
Câu 54:
câu 54

Đáp án đúng là:1,3
Câu 55:
câu 55

Đáp án đúng là:1
Câu 56:
câu 56

Đáp án đúng là:3
Câu 57:
câu 57

Đáp án đúng là:1
Câu 58:
câu 58

Đáp án đúng là:1
Câu 59:
câu 59

Đáp án đúng là:1,2
Câu 60:
câu 60

Đáp án đúng là:1,2
Câu 61:
câu 61

Đáp án đúng là:1
Câu 62:
câu 62

Đáp án đúng là:2
Câu 63:
câu 63

Đáp án đúng là:1,2
Câu 64:
câu 64

Đáp án đúng là:1,2
Câu 65:
câu 65

Đáp án đúng là:3
Câu 66:
câu 66

Đáp án đúng là:2
Câu 67:
câu 67

Đáp án đúng là:2,3
Câu 68:
câu 68

Đáp án đúng là:2
Câu 69:
câu 69

Đáp án đúng là:1
Câu 70:
câu 70

Đáp án đúng là:1
Câu 71:
câu 71

Đáp án đúng là:1,2
Câu 72:
câu 72

Đáp án đúng là:2
Câu 73:
câu 73

Đáp án đúng là:3
Câu 74:
câu 74

Đáp án đúng là:1
Câu 75:
câu 75

Đáp án đúng là:3
Câu 76:
câu 76

Đáp án đúng là:1,2
Câu 77:
câu 77

Đáp án đúng là:2
Câu 78:
câu 78

Đáp án đúng là:2,3
Câu 79:
câu 79

Đáp án đúng là:1,3
Câu 80:
câu 80

Đáp án đúng là:1,2
Câu 81:
câu 81

Đáp án đúng là:3
Câu 82:
câu 82

Đáp án đúng là:1
Câu 83:
câu 83

Đáp án đúng là:3
Câu 84:
câu 84

Đáp án đúng là:2
Câu 85:
câu 85

Đáp án đúng là:1
Câu 86:
câu 86

Đáp án đúng là:3
Câu 87:
câu 87

Đáp án đúng là:1
Câu 88:
câu 88

Đáp án đúng là:2
Câu 89:
câu 89

Đáp án đúng là:1
Câu 90:
câu 90

Đáp án đúng là:2
Câu 91:
câu 91

Đáp án đúng là:1
Câu 92:
câu 92

Đáp án đúng là:2
Câu 93:
câu 93

Đáp án đúng là:2
Câu 94:
câu 94

Đáp án đúng là:1
Câu 95:
câu 95

Đáp án đúng là:2
Câu 96:
câu 96

Đáp án đúng là:1
Câu 97:
câu 97

Đáp án đúng là:2
Câu 98:
câu 98

Đáp án đúng là:3
Câu 99:
câu 99

Đáp án đúng là:2
Câu 100:
câu 100

Đáp án đúng là:1

Phần III: Từ câu 101 đến câu 150 trong phần lý thuyết thi bằng lái xe A1

Câu 101:
câu 101

Đáp án đúng là:3
Câu 102:
câu 102

Đáp án đúng là:2
Câu 103:
câu 103

Đáp án đúng là:2
Câu 104:
câu 104

Đáp án đúng là:1
Câu 105:
câu 105

Đáp án đúng là:1,2
Câu 106:
câu 106

Đáp án đúng là:1
Câu 107:
câu 107

Đáp án đúng là:2
Câu 108:
câu 108

Đáp án đúng là:2
Câu 109:
câu 109

Đáp án đúng là:3
Câu 110:
câu 100

Đáp án đúng là:1
Câu 111:
câu 111

Đáp án đúng là:1
Câu 112:
câu 112

Đáp án đúng là:3
Câu 113:
câu 113

Đáp án đúng là:2
Câu 114:
câu 114

Đáp án đúng là:1
Câu 115:
câu 115

Đáp án đúng là:3
Câu 116:
câu 116

Đáp án đúng là:2
Câu 117:
câu 117

Đáp án đúng là:3
Câu 118:
câu 118

Đáp án đúng là:2
Câu 119:
câu 119

Đáp án đúng là:1
Câu 120:
câu 120

Đáp án đúng là:2
Câu 121:
câu 121

Đáp án đúng là:1
Câu 122:
câu 122

Đáp án đúng là:3
Câu 123:
câu 123

Đáp án đúng là:1
Câu 124:
câu 124

Đáp án đúng là:3
Câu 125:
câu 125

Đáp án đúng là:1
Câu 126:
câu 126

Đáp án đúng là:2
Câu 127:
câu 127

Đáp án đúng là:1
Câu 128:
câu 128

Đáp án đúng là:1
Câu 129:
câu 129

Đáp án đúng là:3
Câu 130:
câu 130

Đáp án đúng là:2
Câu 131:
câu 131

Đáp án đúng là:2
Câu 132:
câu 132

Đáp án đúng là:4
Câu 133:
câu 133

Đáp án đúng là:1
Câu 134:
câu 134

Đáp án đúng là:3
Câu 135:
câu 135

Đáp án đúng là:3
Câu 136:
câu 136

Đáp án đúng là:3
Câu 137:
câu 137

Đáp án đúng là:2
Câu 138:
câu 138

Đáp án đúng là:3
Câu 139:
câu 139

Đáp án đúng là:2
Câu 140:
câu 140

Đáp án đúng là:1
Câu 141:
câu 141

Đáp án đúng là:3
Câu 142:
câu 142

Đáp án đúng là:3
Câu 143:
câu 143

Đáp án đúng là:2
Câu 144:
câu 144

Đáp án đúng là:1,2
Câu 145:
câu 145

Đáp án đúng là:2
Câu 146:
câu 146

Đáp án đúng là:3
Câu 147:
câu 147

Đáp án đúng là:2
Câu 148:
câu 148

Đáp án đúng là:2
Câu 149:
câu 149

Đáp án đúng là:3
Câu 150:
câu 150

Đáp án đúng là:2

Phần IV: Video thi sát hạch bằng lái xe máy trên sa hình

Bạn hãy có gắng xem video thi thực hành bằng lái xe máy tại trung tâm sát hạch lái xe ở bên dưới từ đầu đến cuối nhé ! Nó sẽ giúp bạn nắm rỏ quy trình & các bước thực hành 4 bài sa hình mới nhất và chuẩn xác nhất:

 1. Bài thi sa hình số 1: Đi qua hình số 8
 2. Bài thi sa hình số 2 : Đi qua vạch đường thẳng
 3. Bài thi sa hình số 3 : Đi qua đường có vạch cản
 4. Bài thi sa hình số 4 : Đi qua đường gồ ghề và kết thúc

Bạn có tự tin về phần lý thuyết 150 câu hỏi thi bằng lái xe A1 chưa? Có sẵn sàng thử sức mình bằng 8 bộ đề thi sát hạch lái xe trực tuyến giống như thi thật không ?

Phần V: Góp ý / nhận xét phần mềm luyện thi lái xe máy A1 Online

Phần mềm luyện thi lý thuyết bằng lái xe máy A1 được công ty Nhất Phong Travel hoạt động trên lĩnh vực cho thuê xe ô tô tại Đà Nẵng đầu tư & xây dựng hoàn toàn miễn phí. Với mục đích tạo ra một địa chỉ tin cậy cho những ai đang muốn luyện thi bằng lái xe máy A1 & ô tô B1, B2 trực quan, dễ học, dễ nhớ…

Thue xe Da Nang-slide2

Để tạo ra một sản phẩm tốt nhất, hoàn thiện nhất thì không thể thiếu sự đóng góp ý kiến của chính những người sử dụng, đó cũng là động lực để Nhất Phong Travel tiếp tục tạo ra những sản phẩm có tính chất cộng đồng cao. Vì thế hãy dành một phút của mình nêu cảm nhận hoặc góp ý bằng một trong hai hình thức sau:

 1. Nếu bạn cảm thấy hữu ích xin dành 1 phút nhận xét tại địa chỉ doanh nghiệp chúng tôi trên Google Place
 2. Đóng góp ý kiến để cải thiện phần mềm thì vào ô Comment ở bên dưới. Chúc bạn vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe sắp đến !

Chúng tôi chân thành cảm ơn !

61 thoughts on “150 câu hỏi thi bằng lái xe máy có đáp án mới nhất

  • thuexedanang says:

   Hiện tại chưa có thông báo chính thức nên đến thời điểm hiện tại vẫn sử dụng lý thuyết 150 câu hỏi này nhé !

 1. mua bui says:

  cảm ơn ct rất nhiu nhờ hoc ở đây mà tôi đã thi đâu lý thuyêt́ 20/20 thưc hành 90/100.cảm ơn rất nhiu

  • thuexedanang says:

   Câu 127 phương tiện giao thông là xe máy, biển cấm là xe mô tô nên đi cả 3 hướng đều đúng. Bạn xem câu 138 cũng giống câu này nhưng phương tiện tham gia giao thông là xe mô tô nên không thể đi thẳng.

  • thuexedanang says:

   Bạn nên xem kỷ lại nhé:
   – Câu 90,91,92 hình giống nhưng nội dung khác nhau
   – Câu 93,94,95 cũng như thế
   Thanks
   Admin

  • thuexedanang says:

   Biển số 2 là biển cấm xe mô tô, xe máy vẫn đi được nên đáp án là: 1. Cả 3 hướng

 2. Ngô nhật minh says:

  Ad ơi, câu 1 đáp án đúng là 1 và 2, đi thi vd em chỉ trả lời 1 đáp án đúng là đáp án 1, không trả lời đáp án 2 vậy em có được tính câu đúng không

  • thuexedanang says:

   Phải phải chọn 2 đáp án, như vậy câu đó mới chấm đúng, còn chọn 1 đáp án thì vẫn xem như sai nhé

 3. Dương says:

  Đây là đáp án trong quyển sách luôn ạ ? Sao những câu có 2 đáp án mà cả 2 lại đều đúng là sao ạ ,??

 4. phan dương quang nguyêt says:

  câu 13. đáp án 2 mới dúng, đáp án 3 phải thêm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

  • nhatphongvn says:

   Đáp án đúng là 2 & 3 bạn nhé. Câu hỏi vs câu trả lời như trong nội dung sách 150 câu hỏi luật giao thông đường bộ, mình đâu được thêm / bớt nội dung đâu

  • nhatphongvn says:

   Luật quy định cấm điều khi xe ô tô, xe máy mà trong hơi thở hoặc trong máu có nồng độ cồn nhé bạn. Còn mức phạt sẽ dựa vào tỉ lệ nồng độ cồn bao nhiêu, câu này có thể gọi là câu bẫy học viên

  • nhatphongvn says:

   Mấy câu chọn 2 đáp án là: Đáp Án 1 và Đáp Án 3 chẳn hạn. Ví dụ câu 45: đáp án 2 & Đáp Án 3

 5. nguyenthu says:

  thi lý thuyết chỉ học 150 câu này thôi đúng ko ạ?
  với cả đáp án ở đây đã chuẩn xác nhất chưa ạ?
  mn thi rồi bảo e với ạ! thanks alot

 6. thuhien says:

  mn giải thích giúp mình câu 99 với?
  và mn cho hỏi là thi bằng lái xe A1 lý thuyết chỉ ôn 150 câu này thôi đúng ko,,có phải ôn gì nữa ko?

  • nhatphongvn says:

   Hiệu lệnh của CSGT khi hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi thẳng và rẽ phải;

  • nhatphongvn says:

   150 câu chia làm 3 trang, bạn mới làm trang đầu nên chỉ 50 câu, hãy chọn trang 2, 3 ới cuối trang sẽ thấy nhé

 7. Lê Bá Bình says:

  Nhờ luyện thi 150 câu hỏi tại đây mà tôi đã đạt điểm tối đa. Cảm ơn quý công ty

 8. Nguyễn Yến Hạ says:

  Phần mềm luyện thi 150 câu hỏi này rất hay và hữu ích. Cảm ơn công ty đã xây dựng cho mọi người dễ dàng luyện thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *